Etiquetas

, , ,

estrategia del contenido

Des de la irrupció de la màquina d’escriure fins a Twitter, els periodistes -alguns periodistes- sempre han interpretat les innovacions tecnològiques com una amenaça a la feina informativa. Recordo una ocasió en que el cap d’edició d’un diari em va dir que no volia corregir sobre les proves de maqueta perquè ell era lingüista i no compaginador. Aquesta mena de plantejaments acostumen a amagar un debat de tres nivells diferents. Moltes empreses, periodístiques i no periodístiques, acostumen a plantejar les innovacions com a simples estalvis, com a reducció de costos i no com a millora del producte i del servei al client. La digitalització s’ha vist més en periodisme com un estalvi dels costos de la rotativa i no com la possibilitat de donar la informació al lector de manera àgil. Segonament, massa vegades els propis professionals confonem les rutines amb les essències de la professió. Manca perspectiva històrica per saber que el periodisme s’ha fet de maneres molt diverses al llarg de la història i que ara es fa de maneres molt diferents a tot el món. Encara avui, per exemple, una part important de la premsa anglosaxona compagina les notícies després de escriure-les. Demostració que les coses es poden fer de moltes maneres. I en tercer lloc, massa vegades volem inventar noves formes de periodisme on simplement hi ha periodisme. Quan inventem el periodisme d’investigació ens hem de preguntar si hi ha periodisme sense investigació i quan apareix el periodisme de dades, hem de pensar si hi ha periodisme sense dades.

Tot això ve a propòsit d’un gran llibre que acaba de publicar-se: Html5 para periodistas de Carlos J. Campo, una guia perquè els periodistes puguin ser encara més amos dels seus continguts en l’entorn digital. Pensar que en el futur hi haurà una mena de mainaderes que faran pitjor que els periodistes tota la feina de posicionament de la informació és una quimera, però sobretot, com diu l’autor, un error. En el fons el domini d’aquesta mena de llenguatge fa més independents alsperiodistes, aquesta és la lliçó.