S’han fet públiques les anomenades Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació fetes a partir de les aportacions del col·legis professionals, els sindicats, les universitats, el Govern de la Generalitat i les principals organitzacions empresarials catalanes en l’àmbit dels mitjans de comunicació. Crida l’atenció l’absència de la patronal dels diaris editats a Barcelona, l’ACED, una mostra més de la desorientació que regna entre els socis de l’AEDE, la patronal espanyola de la premsa periòdica, que semblen entestats en actuar com si aquesta crisi sigues un túnel del que sortiran com van entrar però una mica més prims.

El document de la mesa sectorial dels mitjans de comunicació de Catalunya, coordinat per Joan Barrera i Toni Sellas, és impecable per tres motius: per la síntesi que fa sobre la manera com la crisi afecta als mitjans, per l’amplitud de mires de les propostes que planteja i per la concreció de les seves conclusions. No és fàcil que un document amb aportacions tan diverses acabi sent tan potent.

Possiblement, la millor notícia és que els mitjans de comunicació a Catalunya es reconeguin com un sector que neix d’una necessitat social i cultural, que s’articula professionalment i que s’organitza industrialment i en el que conviuen mitjans generalistes i especialitzats, nacionals i locals, grans i petits… Ben lluny dels que es miren la sortida de la crisi com un monopoli en el que controlaran l’audiència, els professionals, els anunciants i els governs. Hi ha sector i en aquest document es manifesta.