El Consell de l’Audiovisual de Catalunya va organitzar el dimarts 7 de maig el seu primer Fòrum de la Comunicació. Enric Yarza de Media Hotline va fer un retrat tan precís com esfereïdor del passat immediat i del present de la inversió publicitària en els mitjans de comunicació. Les dades aclareixen molts dubtes i desfan alguns malentesos habituals a l’hora d’analitzar l’impacte de la crisi en els mitjans i molt especialment en la inversió publicitària.

Alguns exemples:

1) En el període 2007-2012 el consum a Espanya ha crescut encara un 0,08 %. El drama és que entre 2001 i 2008 havia crescut un 65,8 per cent. La crisi és  una desacceleració de cavall a conseqüència de la crisi financera i de l’esclat de la bombolla immobiliària que un procés d’empobriment.

2) La desinversió publicitària (en els mitjans tradicionals) quatriplica, per exemple l’any 2009 la caiguda del consum. Per tant, la inversió no es perd únicament ni principalment per la recessió.

3) La inversió publicitària en mitjans ha caigut als nivells de l’any 1997 mentre que el PIB de l’any 2012 és el doble que el d’aquell any.

4) Els anunciants tenen ara prop d’un centenar de vies alternatives per arribar als seus potencials clients abans de passar pels mitjans de comunicació tradicionals o per les seves versions on-line.

5) Les tècniques i els professionals que gestionaven la publicitat massiva en règim de monopoli han de canviar per adaptar-se al nou entorn.

6) La capacitat d’atracció publicitària dels mitjans ara ja no depèn tant de la quantitat d’impactes com del vincle amb els continguts i de la segmentació del públic.

Queda clar que a la sortida del túnel de la crisi, el paisatge de la publicitat en els mitjans serà d’un altre color.