Wan Ifra a Espanya ha impulsat un interessant estudi sobre les estratègies de recursos humans en els mitjans de comunicació. Ha estat elaborat per Caminal&Schultz amb el títol La gestión del capital humano: un proceso clave en la transformación de los medios de comunicación. El punt de partida és dramàtic: «la indústria ha perdut el 60% dels ingressos en 5 anys. Cada euro d’increment d’ingressos en el negoci digital es correspon a la pèrdua de 7 en el negoci tradicional». Amb tot, l’edició en paper serà la principal font d’ingressos dels diaris un periode màxim de tres anys segons Deloitte.

El repte, com ja hem dit altres vegades, és la transició que l’autor de l’informe descriu de manera molt gràfica quan diu que es tracta de canviar les ales de la indústria periodística sense deixar de volar. Contràriament als treballs habituals de les consultores, el treball conclou: «el talent que necessitaran en el futur les empreses periodístiques ja el tenen». Cal, però, canviar els models organitzatius per fer-los més horitzontals i orientats al públic, abandonar les «sitges» entre els diversos departaments de les redaccions periodístiques i prendre decisions pensant en que «els continguts són la clau, cal tenir cura de la capçalera, protegir les marques». I la millor manera de fer-ho -conclou- és «seguir comptant amb el millor equip professional». I encara una profecia: «la monetarització (del negoci digital) estarà resolta en dos o tres anys».

Sigui com sigui, accionistes, gestors d’empreses periodístiques però també professionals i sindicats hauran d’afrontar el canvi d’ales tenint en compte quin és l’horitzó final: els continguts i els professionals que els poden crear.