image_content_low_120213_20130114153423

La indústria periodística analitza amb lupa la nova campanya de promoció del diari La Razón. El diari del grup Planeta ha decidit baixar el preu a 1 euro. No és la primera vegada que basa la seva promoció en el preu. Ja en el seu llançament, el 1998, va sortir a la venda al preu de 50 pessetes. Ara ho justifica com un gest de complicitat amb els seus lectors per ajudar-los a passar millor la crisi. La mesura s’anuncia per un mes i afecta les edicions de dilluns a dijous. A ningú se li escapa que la raó de fons és la seva pròpia crisi que no és gaire diferent de la dels seus competidors. Quin és l’objectiu? En tractar-se d’una mesura amb un horitzó temporal definit hem de pensar que es tracta d’un assaig. Una de les raons pot ser comprovar quina és la reacció del mercat. Ja deiém al setembre que en aplicació estricta de les lleis de mercat, la hipòtesi de baixar els preus era una de les que havien de contemplar els diaris de paper en l’actual escenari. La caiguda de la demanda hi obliga. La baixada de preus seria positiva si comporta un augment proporcional de les vendes que millori, no els ingressos, sinò el cost unitari i que ajudi a limitar l’impacte de la caiguda de la inversió publicitària. Caldrà veure si la mesura funciona i permet a La Razón capgirar el seu malmès compte de resultats, no gaire diferent al del conjunt del sector.

L’operació, però, pot tenir un objectiu més conjuntural. Fa dies que es parla a Madrid de la necessitat de promoure alguna operació de fusió entre algunes de les tres capçaleres que ocupen espais ideològics col·lindants: El Mundo, ABC i La Razón. La baixada del preu d’aquesta última podria ser simplement una operació per mirar de maquillar la seva valoració si alguna auditora li ha de posar preu en els pròxims mesos. El diari de Planeta és el qui té un grup més fort al darrera però no té ni el lideratge de El Mundo ni la solera del ABC de manera que un compte de resultats arregladet li pot servir a Lara per recuperar una part de la inversió en el moment de la venda o per tenir un tros més gran del pastís resultant de la fusió. Atents a la jugada.