L’any 2012 es va reeditar la versió espanyola d’un llibre que em sebla fonamental pen entendre el periodisme avui. Es tracta de Los elementos del periodismo de Bill Kovach i Tom Rosenstiel publicat per Aguilar. El llibre té tres virtuts principals: 1) és el resultat del treballs de Commitee of Corcerned Journalists, que porta un parell de dècades investigant sobre l’excel·lència en el periodisme a partir de les inquietuds dels propis professionals i no de les empreses o dels teòrics; 2) respón a la constatació que els problemes actuals del periodisme no han començat amb Internet sinó una mica abans, molt abans en alguns casos, i la superació dels mateixos no és només -ni principalment- un assumpte vinculat amb la tecnologia; 3) és un llibre realista i pragmàtic que no entén la ètica periodística ni la pràctica periodística com un exercici autoreferenciat sinó com un problema de connexió amb el públic.

Kovach i Rosenstiel sintetitzen els elements del periodisme en aquest 10 punts:

1) El propòsit fonamental del periodisme és proporcionar als ciutadans la informació que necessiten per ser lliures i capaços de governar-se a ells mateixos.

2) La primera obligació del periodisme és la veritat, utilitzant un «mètode» objectiu per arribar-hi.

3) El periodisme ha de ser lleial, principalment, als ciutadans.

4) L’essència del periodisme és la disciplina de la verificació.

5) Els periodistes han de mantenir la seva independència respecte les persones i els fets sobre els que informen sense caure en la indiferència.

6) Els priodistes han d’exercir un control independent del poder.

7) El periodisme té l’obligació de proporcionar un fòrum públic per a la crítica i el comentari.

8) El discurs periodístic ha de ser suggent i rellevant.

9) Les informacions han de ser exhaustives i proporcionades.

10) Els periodistes tenen una obligació amb la seva consciència personal.

Tot un repte, tant per escriure en vells diaris de paper com per fer un tuit.